Nationale Jeugdraad

De Nationale Jeugdraad (NJR) is de koepelorganisatie van jongerenorganisaties in Nederland. Bij NJR werken ongeveer 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; of dat nou in hun buurt of bij de VN in New York is. NJR adviseert overheden en andere organisaties over jeugdbeleid. AEGEE-Enschede is samen met bijna alle Nederlandse AEGEE locals lid bij de NJR. Zo hebben we als Nederlandstalige AEGEE locals op nationaal niveau invloed op zaken die voor AEGEE relevant zijn. Tevens kunnen we gebruik maken van tal van voordelen die de NJR ons te bieden heeft. Hieronder vallen onder andere zaken als trainingen en dergelijke. Op langetermijn zullen ook AEGEE locals in andere landen lid worden bij een Nationale Jeugdraad, indien aanwezig.