In Europa

In 1985 ontstond AEGEE in Parijs aan de hand van een congres dat als doel had het Eurosceptisme tegen te gaan, en Europese integratie een positieve prikkel te geven. Een aantal jonge, idealistische mensen kwam bijeen en besloten dat Europa een internationale jeugd organisatie nodig had. En zo ontstond AEGEE. 

De afkorting AEGEE staat voor 'Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe' wat kortweg betekent: Europese studentenvereniging. De naam AEGEE is herleidt uit de plaats waar democratie 2000 jaar geleden ontstond: de Aegean Sea, ofwel de Egeïsche zee. Het doel van AEGEE is het promoten van integratie en samenwerking tussen jongeren, met in het bijzonder studenten, uit alle landen van het Europese continent. AEGEE streeft dit doel na door middel van haar netwerk.

Netwerk

AEGEE-Europe vormt vandaag de dag een netwerk van ongeveer 200 locals, met in totaal 12.000 leden in meer dan 40 landen over heel Europa. AEGEE-Enschede vormt in dit netwerk één van de sterkere, grotere locals. Elk jaar weer worden er verschillende evenementen georganiseerd door verschillende 'locals' (subverenigingen) in het netwerk. Deze activiteiten worden gepromoot in het gehele netwerk. Daardoor doen mensen vanuit verschillende landen en culturen mee aan deze evenementen. Wanneer zoveel verschillende jonge mensen uit heel Europa bij elkaar zijn zorgt dat altijd voor een speciale sfeer. Een sfeer van nieuwsgierigheid naar elkaars cultuur, het maken van nieuwe vrienden en een gedeeld gevoel voor Europa en haar inwoners.

Eén van de grote projecten van AEGEE zijn de Summer Universities. Dit zijn uitwisselingen van twee weken tijdens de zomervakantie, waarbij studenten uit diverse landen bij elkaar komen voor een intensief maar gaaf programma met cultuur, workshops en een sociaal programma. Deze Summer Universities worden voor weinig geld aangeboden en worden elk jaar door vele AEGEE’ers bezocht. Meer hierover kun je vinden op onze pagina's