Structuur AEGEE-Europe

AEGEE-Europe is een grote overkoepelende organisatie die naast de ruim 200 lokale verenigingen, ook uit een dagelijks bestuur, verscheidene organisatorische en thematische werkgroepen, projecten en eventenmenten opgebouwd is.

Het volgende diagram geeft weer hoe AEGEE-Europe gestructureerd is:

Het Comité Directeur

Het Comité Directeur is het dagelijks bestuur van AEGEE-Europe. Dit zijn 7 mensen met vaak 1 of 2 assistenten die voor een termijn van één jaar vanuit Brussel allerlei zaken in het AEGEE netwerk coordineren en organiseren. Het huidige CD bestaat uit:

President: Loes Rutten (AEGEE-Utrecht)
Secretary General: Florian Hauger (AEGEE-Heidelberg)
Financial Director: Teresa Kiambu (AEGEE-Udine)
Vice President and External Relations Director: María Ballesteros Melero (AEGEE-Madrid)
Communications Director: Adonis Meggos (AEGEE-Peiraias)
IT & Human Resources Director: Fabrizio Bellicano (AEGEE-Genova)
Network Director: Marco Daniele (AEGEE-Torino)

Voor de volledige taakverdeling, klik dan hier.

Committees

Committees hebben een ondersteunende rol in AEGEE. Ze helpen andere groepen/bodies door service, informatie, infrastructuur en materiaal te leveren die ze nodig hebben om hun taken te vervullen.
AEGEE heeft de volgende committees:

Commissions

Net als committees hebben commissions een ondersteunende rol bij AEGEE. Het doel van commissions is toezicht houden op de uitvoering van de regels die het functioneren van AEGEE reguleren. Commissions worden door de Agora verkozen. 
AEGEE heeft de volgende commissions:

Working Groups

Working Groups doen het thematische werk van AEGEE-Europe. AEGEE leden van over heel Europa delen dezelfde interesses. Om hun visies uit te drukken en hun kennis en ervaringen te delen, zijn internationale Working Groups opgericht. Ze organiseren discussies, conferenties en andere evenementen rondom hun onderwerpen in verschillende delen van Europa.
AEGEE heeft de volgende Working Groups:

Interest Groups

Project Teams

AEGEE heeft verschillende projecten en deze worden gecoördineerd door Project Teams. De volgende projecten lopen op dit moment:

Policy Officers

Policy Officers zijn een soort verlenging van het Comité Directeur: ze ondersteunen het CD met de thematische dimensie van hun werk. Hun taak is om AEGEE's mening over belangrijke onderwerpen intern te versterken en extern te representeren richting belanghebbenden.

Liaison Officers

Liaison Officers zijn het gezicht van AEGEE-Europe naar buiten toe. Op deze manier kan AEGEE zijn mening verdedigen tegenover internationale sociale organisaties. Bijvoorbeeld, AEGEE heeft Liaison Officers voor de Verenigde Naties, UNESCO en Europese jeugdorganisaties.

AEGEE-Academy

AEGEE-Academy is de internationale trainingsorganisatie die zich focust op non-formal education.