Residenties

AEGEE-Enschede kent verschillende verenigingshuizen - AEGEE Residenties. In deze huizen worden uiteraard mooie feestjes gevierd en gaat het verenigingsleven vaak verder door andere activiteiten als jaarclubeten, borrels of mooie feesten.

Je kunt een AEGEE residentie worden als je (o.a.) aan de volgende criteria voldoet:
- De residentie heeft minimaal 3 bewoners;
- Minimaal tweederde van de bewoners is lid van de vereniging.

In het HR staan de exacte vereisten om AEGEE residentie te kunnen worden en de rechten van een residentie vermeld. Het HR kan opgevraagd worden bij het bestuur.

Hieronder zijn de huidige verenigingshuizen vermeld: