Sociëteit Asterion

In 1996 is onze eigen sociëteit Asterion geopend. Deze bevindt zich op de begane grond van de Pakkerij, het pand van de vier grootste studentenverenigingen van Enschede op de Oude Markt. Het beheer van de sociëteit ligt in handen van zes sociëteitsbestuurders die verantwoordelijk zijn voor het bier, de tappers, muziek en het deurbeleid. De sociëteit, ook wel Onze Kroeg, heeft zijn eigen website waar je meer informatie kan vinden over haar bestuur en de geschiedenis. Voor verhuur kan je contact opnemen met sb@onzekroeg.nl. Zie onderstaande hoofdstukken voor meer informatie.