Curriculum Vitae

AEGEE-Enschede heeft sinds haar oprichting al vele activiteiten en evenementen georganiseerd. Hieronder staan de meest noemenswaardige. We zullen ook in de toekomst deze lijst blijven uitbreiden om de doelen van AEGEE-Enschede tot haar recht te laten komen.

Jaar (deelnemers)
Titel
Onderwerp
 
2014 (25)
Summer University: A Hitchhike Across the Dutch Rainbow
Een SU in samenwerking met AEGEE-Nijmegen.
 

2014 (30)
European School 1
Tien dagen, waar 30 Europese studenten samenwerken over Europese en local activisme.

2013 (30)
Summer University: A Dutch-Deutsch Adventure
Een SU in samenwerking met AEGEE-Utrecht en AEGEE-Köln.
 
2012 (800)
Spring Agora Enschede
Halfjaarlijks Congres en Algemene Leden Vergadering van AEGEE-Europe
 
2010 (30)
Summer University: From Amsterdam to Enschede
Een SU in samenwerking met AEGEE-Amsterdam met de helft van het programma in Amsterdam, de rest in Enschede
 
2009 (20)
Local Trainings Course
Trainingsdag voor eerstejaars over werken in commissies
 
2009 (80)
CyQlus: Duurzaamheid
Een serie activiteiten met als thema duurzaamheid. Onder andere over ontwikkelingshulp, klimaatverandering en afvalverwerking
 
2009 (10)
Exchange met AEGEE-Lublin
Een aantal studenten uit Enschede kregen de kans om een kijkje te nemen in het studentenleven van Polen
 
2009 (30)
Summer University: Super Aegent
SU met onder andere een gala in Enschede
 
2008 (20)
Local Training Course
Trainingsdag voor eerstejaars over werken in commissies
 
2008 (80)
RetoriQa
Een avond over taal in de breedste zin van het woord
 
2008 (30)
Summer University: The Green Trip
SU die de prijs voor groenste SU van 2008 won. Samenwerking met verschillende organisaties met betrekking tot duurzaamheid.
 
2008 (80)
Congres: EUtopia
Een congres over de Europese identiteit. Bestaat deze, wat houdt deze in en waarin kan deze veranderd worden?
 
2008 (40)
Advanced Training Course
Een dag vol trainingen van verscheidene bedrijven
 
2008 (30)
European School 1
Tien dagen waarbij 30 studenten vanuit heel Europa samenwerken op het gebied van Europees en lokaal activisme.
 
2008 (80)
Cyclus: China
Drie avonden lang workshops, lezingen en discussies over het oude China en het China van nu.
 
2007 (20)
Netwerkactiviteit: The best of AEGEE-Enschede
Een weekend waarin studenten uit heel Europa Nederland en Enschede in het bijzonder leren kennen.
 
2007 (80)
Cyclus: What's in a Laugh
Drie avonden lang lezingen, workshops en (panel)-discussies over lachen. In samenwerking met Stichting Loesje
 
2007 (10)
Euro-Islam Exchange: Sofia
Uitwisseling met AEGEE-Passau, AEGEE-Canakkale en AEGEE-Sofia in Sofia (Bulgarije)
 
2007 (15)
AEGEE-Enschede Trainingendag
Trainingendag in samenwerking met Tibbe & Company en Getronics/PinkRoccade. Trainingen over respectievelijk Creativiteit en Competenties
 
2007 (20)
Symposium: Coping with disaster
Georganiseerd door heerendispuut P.C.S.A. Incognito. In samenwerking met instituut Clingendael werd er een onderhandelingssimulatie gedaan van VN crisisonderhandelingen in de jaren 70
 
2006
Symposium: Battle of the Sexes
Symposium over de positie van vrouwen in het bedrijfsleven
 
2006 (80)
Congres: Media Minded
Congres over de invloed van de media, bekeken vanuit het perspectief van overheid en bedrijfsleven
 
2006 (30)
Summer University: Blow your mind
Europese integratie en het leren kennen van de Nederlandse cultuur staan centraal
 
2006 (10)
Euro-Islam Exchange: Passau
Uitwisseling met AEGEE-Passau, AEGEE-Canakkale en AEGEE-Sofia in Passau (Duitsland)
 
2005 (25)
Hitchhiking for Dummies
Minicongres over liften en de psychologie daarachter. Pre-event voor het Europe for Dummies congres van AEGEE-Amsterdam.
 
2005 (666)
Spring Agora
Halfjaarlijkse vergadering op Europees niveau. Het Europese bestuur legt verantwoording af over de afgelopen periode.
 
2005 (30)
The XtraOrdinary Xchange Xperience – Minorities Reported
Culturele uitwisseling in Riga met AEGEE-Riga, Letland, AEGEE-Iasi, Roemenie en AEGEE-Lubljana, Slovenië waarin naast aandacht voor cultuur ook minderhedenbeleid uitgebreid aan bod kwamen.
 
2005 (40)
Brusselexcursie
Bezoek aan het Europees Parlement, de Europese commissie, de NAVO en het AEGEE-Europe bestuur
 
2005 (25)
Summer University: Dutchomatic – Get your identity Dutchalised
Europese integratie en het leren kennen van de Nederlandse cultuur staan centraal
 
2004 (100)
The Art of Expression
Project waarin gedurende een weekend 100 mensen uit heel Europa aan de slag zijn gegaan met de verschillende vormen van Expressie
 
2004 (32)
The Xtraordinary Xchange Xperience – Exploring Human Rights
Culturele uitwisseling in Enschede met AEGEE-Riga, Letland, en AEGEE-Iasi, Roemenie, waarin naast aandacht voor cultuur ook mensenrechten uitgebreid aan bod kwamen.
 
2004 (35)
Summer University: Dutch Tsunami
Europese integratie en het leren kennen van de Nederlandse cultuur staan centraal
 
2004 (30)
The Xtraordinary Xchange Xperience - Human Rights and the European Conscience
Culturele uitwisseling in Iasi met AEGEE-Riga, Letland, AEGEE-Iasi, Roemenie en AEGEE-Lubljana, Slovenië waarin naast aandacht voor cultuur ook mensenrechtenbeleid aan bod kwamen.
 
2003 (250)
Planning Meeting: Think Europe
Bijeenkomst waarbij verschillende workshops worden gehouden over wereldproblemen. De resultaten worden gebruikt als denktank voor AEGEE-Europe
 
2003 (80)
Cyclus over de wereldvoedsel problematiek
Drie avonden lang lezingen, workshops en (panel)-discussies over het Wereld Voedsel Probleem
 
2003 (40)
Uitwisseling: The Dutch and the Polish overcoming mental borders
Een bezoek van 20 AEGEE-Enschede leden aan Gdansk. Centraal stond het leren kennen van een andere cultuur en het omgaan met vooroordelen.
 
2003 (35)
Summer University: The Undutchables
Europese integratie en het leren kennen van de Nederlandse cultuur staan centraal
 
2003 (40)
Brusselexcursie
Bezoek aan het Europees Parlement, de Europese commissie, de NAVO en het AEGEE-Europe bestuur
 
2003 (20)
Local Training Course
Trainingsdag voor eerstejaars over werken in commissies
 
2003 (40)
Uitwisseling: The Dutch and the Polish overcoming mental borders
Een bezoek van 20 AEGEE-Gdansk leden aan Enschede. Centraal stond het leren kennen van een andere cultuur en het omgaan met vooroordelen.
 
2002 (150)
Congres: European Integration of Higher Education
En kijk in te toekomst naar de ontwikkeling van een Europees geïntegreerde onderwijsmarkt
 
2002 (35)
Summer University: Do it Dutch!!!
Europese integratie en het leren kennen van de Nederlandse cultuur staan centraal
 
2002 (50)
Training for Trainers
Een training voor mensen die juist trainer willen worden.  Zeer professioneel en niet bedoeld voor zomaar iedereen.
 
2002 (50)
Seminar: Rechts in Europa
Lezingen van leden uit de Tweede Kamer, Europese commissie en de gemeenteraad over de opkomst van Rechts in Europa
 
2001 (35)
European School
Het AEGEE-netwerk is afhankelijk van vaardigheden en kennis van leden. Deze school is bedoeld om die vaardigheden door te geven.
 
2001 (100)
Congres: Living On The Edges
De invloed van genzen binnen Europa en de toekomstverwachtingen over deze invloed
 
2001 (35)
Summer University: ‘Expedition Enschede’
Europese integratie en het leren kennen van de Nederlandse cultuur staan centraal
 
2001 (45)
Brusselexcursie
Bezoek aan het Europees Parlement, Europese commissie, de NAVO en het AEGEE-Europe bestuur
 
2001 (100)
Debating School
Een interactief event over debatteren
 
2000 (75)
Congres: Window to the World – Towards an Information Society
De groeiende invloed van ICT op de moderne samenleving
 
1999 (150)
Congres: Ancient Civilasations – Unfinished History, Unsolved Mysteries
De invloed van de klassieke Romeinse en Griekse beschavingen op de hadendaagse maatschappij
 
1999
Summer University: Tulips, Grass and Windmills – The Highlights of Dutch Society
Beeld van Nederland in het buitenland
 
1999 (18)
IT-School
Het AEGEE-netwerk is afhankelijk van Informatie en Communicatie Technologie. Deze school is bedoeld om kennis door te geven.
 
1998 (100)
Congres: Quest for Competence – Towards an Information Society
De ontwikkeling van de kennissamenleving
 
1998
Summer University: European History in an Adventorous way
Europese geschiedenis in een uitdagende manier
 
1998 (45)
Brusselexcursie
Bezoek aan het Europees Parlement, de Europese Commissie de NAVO en het AEGEE-Europe bestuur
 
1997 (726)
Spring Agora
Halfjaarlijkse vergadering op Europees niveau. Het Europese bestuur legt verantwoording af over de afgelopen periode.
 
1997 (150)
Congres: Fear Your Mind?!
De ontwikkeling van de geloofsovertuigingen vanaf de oudste beschavingen.
 
1997
Summer University: Cultural Differences, Ethnical Problems in Europe
Culturele verschillen en ethische problemen in Europa
 
1997
Symposium: Euregio, How the German and the Dutch get along
Over de samenwerking tussen Duitsland en Nederland
 
1996 (20)
Case Study Trip to Former Yugoslavia
Praten met jonge mensen over hun opvattingen, meningen en hoop voor de toekomst
 
1996
Summer University: International Law
In samenwerking met AEGEE-Leiden
 
1995 (60)
Congres: Think Europe, a new approach to contemporary issues
Het verstevigen van de thematische basis van AEGEE door middel van de Working Groups
 
1995
Summer University: Communication and Media
Over media als communicatiemiddel
 
1995
Symposia: Maastricht Revisited
De herziening van het Verdrag van Maastricht
 
1994 (350)
Congres: Central-Europe Limited – Developing Business and its consequences
Verschillen tussen West-Europese en Poolse consumenten. Samen met AEGEE-Warschau
 
1994 (300)
Congres: Asia, a Changing World
De invloed van Azië op Europa
 
1994
Symposium: Veiligheid in Europa
Universitaire Vredesdagen
 
1993
Summer University: Europe United
Samenwerking in Europa
 
1993
Symposium: Growing Europe
Nederland moet een voortrekkersrol vervullen tav de Europese eenwording
 
1993
Symposium: Nationalisme bedreigt Europa?!
Een nieuw Europa om het nationalisme in negatieve zin op te lossen
 
1992 (170)
Congres: The World Behind Beer
Een feestelijk onderwerp ter ere van het eerste lustrum
 
1992 (600)
Congres: Space-4.
De ruimtevaardwereld is een overlap van bijna alle wetenschappen. Samen met Delft, Eindhoven en Aken
 
1992
Symposium: Milieu en bewustzijn
In het kader van de AEGEE-milieuweek
 
1987
Oprichting van AEGEE-Enschede