Genootschappen

Naast een jaarclub en een dispuut kun je ook een genootschap oprichten. Dit is een losse vorm van verband rondom een bepaald thema. Genootschappen kunnen kleine activiteiten organiseren voor AEGEE-Enschede.

Een groep leden binnen de vereniging die een gemeenschappelijke interesse deelt, kan een genootschap oprichten wanneer voldaan wordt aan de vereisten die in het HR opgenomen zijn. Het HR kan bij het bestuur opgevraagd worden. Leden van een genootschap dienen langer dan één jaar lid van de vereniging te zijn.

Op dit moment heeft AEGEE-Enschede de volgende genootschappen: