ALV 17-05-2021

Waarde leden,

Bij dezen wil ik jullie uitnodigen om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering op 17 mei 2021 vanaf 19:30 uur op de AEGEE-Enschede discord server. Bijgevoegd is de officiële uitnodiging met de agenda voor de vergadering.

De stukken voor de ALV zijn te vinden in de bibliotheek op de website en zijn als zip bijgevoegd in deze mail. Tekstuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden via de mail en zullen niet besproken worden tijdens de ALV. Indien u op voorhand al vragen heeft, kunnen deze ook via de mail gesteld worden.

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de ALV, is het mogelijk om een ander lid te machtigen. Dit kan door een mail te sturen naar secretary@aegee-enschede.nl, een WhatsApp bericht naar +31 6 219 86 214 of de machtiging op de ommezijde van de uitnodiging ingevuld te overhandigen aan bestuur. Een lid kan maximaal door twee andere leden gemachtigd worden en dit dient te gebeuren tot uiterlijk een halfuur voor aanvang van de ALV.

De AEGEE-Enschede discord server is te bereiken via https://discord.gg/zKUbvRBSuk.

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op de ALV,