ALV

Op maandag 13-09-2021 zal er een Algemene Leden Vergadering plaatsvinden.

De stukken voor deze vergadering zijn bijgevoegd of te vinden in de bibliotheek.

Waarde leden,

Bij dezen wil ik jullie uitnodigen om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering op 17 mei 2021 vanaf 19:30 uur op de AEGEE-Enschede discord server. Bijgevoegd is de officiële uitnodiging met de agenda voor de vergadering.

De stukken voor de ALV zijn te vinden in de bibliotheek op de website en zijn als zip bijgevoegd in deze mail. Tekstuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden via de mail en zullen niet besproken worden tijdens de ALV. Indien u op voorhand al vragen heeft, kunnen deze ook via de mail gesteld worden.

Op maandag 08-02-2021 zal er de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaatsvinden.

De stukken voor deze vergadering zijn bijgevoegd in dit nieuwsbericht. 

Op maandag 07-09-2020 zal er een Algemene Leden Vergadering plaatsvinden.

De stukken voor deze vergadering zijn bijgevoegd of te vinden in de bibliotheek.

Op maandag 06-07-2020 zal er een extra Algemene Leden Vergadering plaatsvinden met betrekking tot het winstplan van Board XXXIV.

De stukken voor deze vergadering zijn bijgevoegd of te vinden in de bibliotheek.

Op maandag 25-05-2020 zal er een Algemene Leden Vergadering plaatsvinden.

De stukken voor deze vergadering zijn bijgevoegd of te vinden in de bibliotheek.

Er is geen Zip-bestand, aangezien deze te groot is om te uploaden. Deze is wel te vinden in de mail met de officiële uitnodiging.

De notulen van de halfjaarlijkse ALV van 11 februari 2019 ontbraken in de bibliotheek. Hierbij zijn deze nu bijgevoegd.

Op maandag 10-02-2020 zal er een Algemene Leden Vergadering plaatsvinden.

De stukken voor deze vergadering zijn bijgevoegd of te vinden in de bibliotheek.

Op maandag 20-05-2019 is er een Algemene Leden Vergadering.

De stukken voor deze vergadering zijn bijgevoegd of te vinden in de bibliotheek.

Let op deze stukken zijn op 15-05-2019 16:50 geüpdate

Hierbij de stukken voor de ALV van 11-09-2017 (Update):

De agenda, de notulen van 01-05-2017, het jaarverslag van Board XXXI, het beleidsplan van KB XXXII, de bezwaarbrief over de benoeming van Eximiae Unitatis als dispuut, het busdocument 2017 en de delegatebrieven van Rik Smale, Steyn ten Kate en Thamar Weerts.

Update 1: Het financiële deel van het jaarverslag is toegevoegd. 

Pagina's

Abonneren op RSS - ALV