notulen

Hierbij de stukken van de ALV op 6 mei 2024:

 

De notulen van de halfjaarlijkse ALV van 11 februari 2019 ontbraken in de bibliotheek. Hierbij zijn deze nu bijgevoegd.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12-01-2015.

De bestanden voor de Algemene Ledenvergadering van 12-01-2015: De agenda, de notulen van de wisselALV van 08-09-2014 en het adviesrapport van de Werkgroep Interne Structuren.

De bestanden voor de Algemene Ledenvergadering van 08-09-2014: De agenda, de notulen van de ALV van 12-05-2014, de voorgestelde HR-wijziging, het jaarverslag 2013-2014 van Board XXVIII en het beleidsplan 2014.

De voorgestelde toevoeging aan het Corpus Iuridicum is te vinden op pagina 25: het kopje 'sollicitatiecommissie kandidaatsbestuur'.

Goedgekeurde ALV notulen van 22-04-2013, 09-09-2013 en 16-12-2013.

 

De stukken voor de ALV van 17 december zijn te vinden in de bibliotheek.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2012 waren vanaf vandaag te vinden op de website.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 december j.l. zijn uitgewerkt. Je kunt ze vinden in de bijlage van dit bericht.

Abonneren op RSS - notulen