Rik is afgestudeerd!

Op 17 juni was de afstudeerborrel van één van de meest actieve leden die AEGEE-Enschede gekend heeft. In 2016 is Rik Smale lid geworden van AEGEE, en hij was nooit meer weg te denken uit de vereniging. Naast dat Rik in jaarclub SyxyS zit, en natuurlijk bij dispuut KADMOS, heeft hij ook een jaar Sociëteitsbestuur gedaan, namelijk in 2018.

En daarnaast nog allerlei commissies. De lijst van commissies die Rik niet heeft gedaan is waarschijnlijk korter, maar de commissies die hij wél heeft gedaan, zijn de BataCie, COT, SU, GaafCie, KasCo, MusiCie, RvA, SolCie en WGSTHR. En waarschijnlijk zijn er nu nog steeds een aantal commissies niet genoemd. Bovendien, niet te vergeten, het Core Team voor Spring Agora Enschede 2023.

AEGEE-Enschede is daarom heel dankbaar dat Rik niet nominaal is afgestudeerd, máár we willen hem natuurlijk wel van harte feliciteren met het afstuderen op Business & IT!

----

On June 17, the graduation drink of one of the most active members that AEGEE-Enschede has known. Rik Smale became a member of AEGEE in 2016, and it was impossible to imagine the association without him. Besides the fact that Rik is in the SyxyS year club, and of course with the KADMOS fraternity, he also was Pub Board for a year, namely in 2018.

And also various committees. The list of committees that Rik has not done is probably shorter, but the committees that he did are the BataCie, COT, SU, GaafCie, KasCo, MusiCie, RvA, SolCie and WGSTHR. And probably now there are still some committees that have not been mentioned. In addition, not to forget, the Core Team for Spring Agora Enschede 2023.

AEGEE-Enschede is therefore very grateful that Rik did not graduate nominally, but we would of course like to congratulate him on his graduation in Business & IT!