Almanakcommissie

De almanak is het jaarboek van AEGEE-Enschede, waar al onze leden, verbanden en relaties een plaats krijgen om zichzelf te presenteren. De almanakcommissie stelt de almanak samen en zorgt voor de lay-out en de drukking. De commissie is hard aan het werk en bestaat uit de volgende personen:

Commissieleden:
Annemiek Fladderak - Voorziter & Redactie
Amy Soutendam - Lay-Out
Shannon Cleijne - Lay-Out & Secretaris
Patrick Rozema - Lay-Out
Lukas Vugts - Lay-out & Extern
Casper de Regt - Redactie
Adrian Westerbeek - Bestuursverantwoordelijke
 
Bereik de commissie op: almanak@aegee-enschede.nl