ALV + pokébowl / GMA + pokébowl

Er is geen bestuur volgend jaar!

Voor volgend jaar is er geen bestuur. Dat heeft grote gevolgen op de toekomst van de vereniging, en dus ook op jou als lid. Bestuur 38 zal na de zomer stoppen en doorgaan met studeren, er zal dus vanaf september nauwelijks tot geen activiteiten georganiseerd worden. Dus dat betekent o.a. geen gala, geen bootje varen op Koningsdag, geen cantus en geen jaarclub traject. Zoals je kunt begrijpen is dit geen optie en is de nood heel erg hoog. Daarom willen we door middel van een nood-ALV tot een oplossing komen voor volgend jaar, om de vereniging in stand te kunnen houden.

Daarom verwachten we jullie aanwezigheid bij deze ALV op 18 juni, want alleen samen kunnen we tot een oplossing komen!

Ivm de tentamenweek zullen we eerder dan gebruikelijk beginnen, zodat de ALV ook optijd zal eindigen. 

In het geval dat er leden aanwezig zijn die geen Nederlands verstaan, zal de ALV in het Engels zijn.

We hebben pokébowls geregeld voor maar €2, voor tijdens de ALV, dus schrijf je snel in! Kom ook naar de ALV als je je niet inschrijft voor een pokébowl, we hebben alle input nodig!

--------------

There is no board for next year

For next year there is no board. This will have major impact on the association and for you as a member! Board 38 will quit after summer and continue studying, meaning there will be hardly any, to no, activities next year. Meaning, no gala, no boating on Kingsdag, no cantus and no yearclub journey. As you can understand this is not an option. That is why we want to find a solution during the emergency GMA, so we can keep the association running. 

That is why we expect your presence at the emergency GMA, tuesday 18th of june, because only together we can come to a solution. 

Because the exam weeks are closing in, the GMA will start earlier so we are also done sooner. 

If there are members present who don't speak Dutch, the GMA will be in English. 

We have arranged pokébowls for during the GMA for only €2, so sign up quickly! Also come to the GMA if you haven't ordered a pokébowl, we will need all input!

3 plekken over.
Datum: 
dinsdag, 18 juni, 2024 - 18:00 tot 21:00
Prijs: 
€ 2,00
Locatie: 
Spiegel 4, UT campus
Nederland