SB-wissel

Voor SB '22 zit het er al bijna op en kSB '23 is al enige tijd bezig. De hoogste tijd weer voor de befaamde SB wissel. Om daarvan ook dit jaar een succes te maken hebben we jullie nodig!

Op Dinsdag 7 februari zal vanaf 22:30 Asterion geopend zijn. Om 00:00 zal kSB toetreden in de kroeg, ze zullen dan hun eerste poging doen om de kroeg te verdienen. Zoals de meeste van u al weten is het deze avond toegestaan etenswaren mee naar de kroeg te nemen om het nieuwe SB het iets moeilijker te maken. Hierbij horen echter de volgende regels:

 1. Alle meegebrachte spullen moeten eetbaar zijn. Als hieraan getwijfeld wordt kan het SB u vragen het op te eten of het weg te gooien. 
 2. Curry, kerrie & ketchup zijn niet toegestaan vanwege de aantasting van verf.
 3. Zout, peper en andere kruiden zijn niet toegestaan omdat dit de ogen van aanwezigen kan irriteren. 
 4. Etenswaren in blik of glas komen vanwege kans op verwondingen ook niet binnen.
 5. Vaseline is ook niet gewenst.
 6. Suiker staat sinds twee jaar ook op deze prachtige lijst. 
 7. Daarnaast mogen de volgende artikelen niet mee vanwege allergieën:
  1. Pinda
  2. Noten
  3. Sesam

U wordt dringend aangeraden een brasjasje aan te trekken.

______________________________

For SB '22, it is almost over and kSB '23 has been busy for some time. Time again for the famous SB swap. To make this a success again this year, we need you!

On Tuesday, February 7, Asterion will be open from 22:30. At 00:00 kSB will join the pub, they will then make their first attempt to earn it. As most of you already know, this evening it is allowed to bring food items into the pub to make things a bit harder for the new SB. However, this comes with the following rules:

 1. All items brought must be edible. If in doubt, the SB may ask you to eat it or throw it away. 
 2. Curry, curry & ketchup are not allowed due to tarnishing of paint.
 3. Salt, pepper and other spices are not allowed as they may irritate the eyes of attendees. 
 4. Food items in tins or glass are also not allowed inside due to risk of injury.
 5. Vaseline is also not wanted.
 6. Sugar has also been on this wonderful list since two years. 
 7. In addition, the following items are not allowed in due to allergies:
  1. Peanut
  2. Nuts
  3. Sesame

You are strongly advised to put on a brasjacket.

Onbeperkt aantal plekken over.
Datum: 
dinsdag, 7 februari, 2023 - 22:30 tot woensdag, 8 februari, 2023 - 02:00
Prijs: 
€ 0,00
Locatie: 
Sociëteit Asterion
Oude Markt 24
7511 GB Enschede
Nederland