Kick-In: Doegroepouder inschrijvingen

Ieder jaar doet AEGEE-Enschede groots mee aan de introductieweken van de UT: de Kick-In!

Ook deze keer hebben we een groot aantal doegroepen waarmee we een heleboel kiddo's begeleiden met het ontdekken van alles wat studentenstad Enschede te bieden heeft.

Nou worden deze doegroepen gehost door de disputen en jaarclubs van de vereniging, maar dit jaar zijn er groepen die graag een helpende hand kunnen gebruiken. Dus zit je niet bij een dispuut of jaarclub die dit jaar een doegroep doet en zou je wel graag een beetje doegroepouder willen zijn? Geef je dan op! Het kan ook voor een gedeelte van de tijd, maar meehelpen is een leuke manier om de beste evenementen van de Kick-In mee te kunnen maken en het helpt de vereniging enorm.

Geef graag op welke studie je doet (als het er een bij de UT is), of je een voorkeur hebt qua studie of groep om bij te helpen en wat je beschikbaarheid is.

Dit jaar loopt de Kick-In van woensdag 24 augustus t/m donderdag 1 september

Every year, AEGEE-Enschede participates in the introduction weeks of the UT: the Kick-In!

Also this time we have a large number of do-groups with which we guide a lot of kiddos to discover everything that student city Enschede has to offer.

Now these do-groups are hosted by the association's fraternities and year clubs, but this year there are groups that would like to use a helping hand. So are you not part of a fraternity or year club that is doing a do-group this year and would you like to be a bit of a do-group parent? Then sign up! It is also possible for a part of the time, but helping is a nice way to experience the best events of the Kick-In and it helps the association enormously.

Please indicate which study you are doing (if it is one at the UT), whether you have a preference in terms of study or group to help with and what your availability is.

Onbeperkt aantal plekken over.
Datum: 
dinsdag, 23 augustus, 2022 - 12:30 tot 14:30
Prijs: 
€ 0,00
Locatie: 
Enschede
Nederland