Sociëteitsbestuur

Het Sociëteitsbestuur bestaat uit 4-6 personen die zich een jaar lang inzetten om Stichting Sociëteit Asterion en Sociëteit Asterion te laten functioneren. Zo moet er van alles ingekocht worden, maar moet er ook orde gehouden worden tijdens kroegavonden. Ook de tappers en DJ’s worden door hen geïnstrueerd. Maar naast alle kroegavonden verzorgen zijn er ook administratieve en onderhoudstaken die daar mee samenhangen, verdeeld over de verschillende functies. Faciliteren is hun primaire taak, maar ondernemen is iets wat zij ook graag doen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een themafeestje of ledenuitje.

SB’18 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Steyn ten Kate - Praeses et BCP
Lara Slaats - ab Actis et Aedilis
Bent Schleipfenbauer - Quaestor et Paracentis
Rik Smale - Mercator et Musicie
Thamar Weerts - Retentio et Interpres et Acquisitor